StAAD themamiddag – Preventie sociaal isolement in Dukenburg

Datum/Tijd
Datum - vr 17 feb 2017
14:00
Locatie
Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst
Categorie Geen Categorieën

StAAD themamiddag Preventie sociaal isolement in Dukenburg

Vrijdag 17 februari 2017
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Toegang gratis

Preventie sociaal isolement in Dukenburg

De vrijwilligersorganisatie StAAD is niet alleen maatschappelijk bezig met laagdrempelige cursussen en workshops, ook bij de z.g. StAAD-special middagen is er de  laatste jaren altijd een sterk sociaal thema. Op vrijdag 17 februari gaat de aandacht vooral naar het veel voorkomende sociaal isolement vooral onder ouderen en dat gaat in Dukenburg om ca 1600 inwoners, maar tegelijkertijd het gegeven dat in deze leeftijdsgroep ( al dan niettoevallig) eveneens 1600 mensen zijn zonder internet.

Vragen en onderwerpen die aan de orde komen zijn : Welke acties zijn er denkbaar en succesvol, ter bestrijding van dat isolement en wat te doen aan het eenvoudig toegankelijk maken voor internet. Wat te doen voor mensen die het absoluut niet lukt in dit digitale tijdperk en die dus langer afhankelijk blijven van informatie op papier.

Nederland is een van de tien rijkste landen ter wereld en heeft daardoor veel meer mogelijkheden dan elders in de wereld en in Dukenburg is na 50 jaar pionieren voldoende kracht om met oplossingen te komen. Het programma bestaat , na een openingswoord door wethouder Bert Frings,uit een toelichting op de vraagstelling zoals hiervoor is aangegeven.

Guus Kroon stelt daarna het toenemend internet isolement van ouderen aan de orde nu steeds meer instanties alleen of vooral maar digitaal communiceren, terwijl informatie die vroeger bv in de Gemeentegids over allerlei voorzieningen voorhanden was ook niet meer automatisch bij de bewoners komt.

Jehzira Huwae, van Swon het seniorennetwerk , gaat in op de mantelzorgondersteuning. Na de pauze zal Erni Venhovens , hoofd van het sociale wijkteam Dukenburg, een overzicht en voorbeelden geven van omvang en grote verscheidenheid aan activiteiten en initiatieven in Dukenburg van bijv.De Stip, Sociaal Wijkteam maar ook van creatief maatschappelijk actieve individuele bewoners of organisaties ter bestrijding van het Isolement. Uiteraard is er de gehele middag royale gelegenheid voor het stellen van vragen. Deze middag is dus niet alleen nuttig voor mantelzorgers , maar ook voor iedereen met een brede sociale interesse. Zoals bekend hoeft men geen cursist van StAAD te zijn en de entree is gratis en dus iedereen welkom.

Voor belangstellenden , die niet kunnen beschikken over (eigen) vervoer, kan een aanvraag worden ingediend voor autovervoer door vrijwilligers voor het thuis halen en weer terugbrengen tegen een bescheiden km-vergoeding. Hiervoor tot uiterlijk 10 februari bellen met Swon het seniorennetwerk (telf. 3650190) of de Hulpdienst Nijmegen (telf. 3228280).Weliswaar kan niet voor 100 % worden gegarandeerd dat aan de aanvraag, afhankelijk van de belangstelling kan worden voldaan, maar het is het proberen waard.

Meer evenementen - uitgaan - exposities - winkels en bedrijven
Kaart wordt geladen...
Bookmark de permalink.