HomeHelderziende waarnemingen avond – De Brack, Lindenholt